Gdzie zgłosić nielegalny wywóz śmieci? Te służby odpowiednio zareagują.

20 stycznia, 2024

W Polsce zjawisko nielegalnego postępowania z odpadami niestety się nasila. O problemie mówi się coraz głośniej, a odniósł się do niego również wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. W jednej ze swoich wypowiedzi apelował, aby obserwować swoje otoczenie i w sytuacji, gdy podejrzewamy nielegalne praktyki, niezwłocznie poinformować Policję oraz Inspekcję Ochrony Środowiska. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej na temat postępowania w takich okolicznościach.

Nielegalne postępowanie z odpadami – czyli jakie?

Każdy posiadacz odpadów ma obowiązek do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania – tak mówi ustawa o odpadach. Jednak mnóstwo osób ignoruje przepisy. Nielegalnie deponują odpady w lasach, na opuszczonych terenach przemysłowych czy wyrobiskach poeksploatacyjnych. Częstym problemem jest też porzucanie odpadów na posesjach osób prywatnych przez nieuczciwe podmioty.

W trakcie jednej z konferencji prasowych p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marek Chibowski, zwrócił także uwagę na prężnie działających oszustów. Wynajmują oni nieruchomości (np. magazyny) pod pozorem legalnej działalności, które następnie służą im do gromadzenia odpadów. O całym procederze nie ma oczywiście pojęcia właściciel. Następnie po wypełnieniu obiektu, oszuści znikają i często ich odnalezienie jest niemożliwe. W takiej sytuacji właściciel danej nieruchomości czy gruntu musi zająć się usunięciem odpadów i ponieść koszt ich utylizacji. Z tego względu należy być szczególnie ostrożnym i regularnie przeprowadzać kontrole wynajmowanych pomieszczeń/gruntów.

Na to, że dochodzi do nielegalnego wywozu i składowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, może wskazywać wiele sygnałów. Być może zauważyłeś nagły wzrost ciężarówek, które przyjeżdżają na odosobnione tereny położone w dużej odległości od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolice lasów czy nieużytkowanych terenów przemysłowych. Na dodatek na tych terenach pojawiły się różnego rodzaju pojemniki i beczki. A może po prostu widzisz „dzikie” wysypisko śmieci w lesie? O każdej z takich sytuacji, kiedy podejrzewamy nielegalne postępowanie z odpadami lub niezgodne z prawem korzystanie ze środowiska, należy niezwłocznie poinformować Policję i Inspekcję Ochrony Środowiska.

Co robić, gdy zobaczysz nielegalne wysypisko śmieci?

Każdy z nas chciałby żyć i funkcjonować w czystym środowisku. Niestety, czasem wystarczy krótki spacer do pobliskiego lasu, aby się przekonać, że nie brakuje nieodpowiedzialnych osób, które za nic mają ekologię. Porozrzucane butelki to dopiero początek. Natrafić można też na odpady budowlane, czy inne niebezpieczne dla środowiska substancje. Co ważne, każdy z nas może zgłosić odpowiednim służbom informację o porzuconych odpadach, czy to niebezpiecznych, czy komunalnych. Ta proekologiczna postawa wcale nie wymaga wiele wysiłku. Fakt funkcjonowania „dzikiego” wysypiska można zgłosić na policję, na przykład korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Są one tam oznaczone jako osobna kategoria. Wystarczy wejść w mapę, nacisnąć plus w lewym dolnym rogu, wybrać dzikie wysypiska śmieci i wskazać punkt na mapie.

Jednak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to nie jedyny sposób. Równie szybko i wygodnie można poinformować Inspekcję Ochrony Środowiska poprzez interaktywny formularz. Po wejściu w podany wcześniej link zostaniesz przeniesiony do formularza, w którym należy wybrać kategorię zgłoszenia, podać dodatkowy opis, informacje dotyczące miejsca, którego dotyczy zgłoszenie oraz załączyć ewentualne zdjęcia. Formularz znacznie ułatwia zgłaszanie nielegalnego postępowania z odpadami. Można też przesłać go anonimowo.

Nielegalny wywóz i składowanie śmieci – dlaczego należy reagować?

Tak zwane dzikie wysypiska, to poważny problem w naszym kraju. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec grudnia 2021 roku wielkość dzikich wysypisk śmieci w Polsce przekroczyła powierzchnię 200 ha. Miejsca te nie tylko są nieestetyczne, ale także poważnie zagrażają środowisku, zdrowiu ludzi i zwierząt. Są też siedliskiem wielu bakterii chorobotwórczych, a także sprzyjają rozwojowi groźnych grzybów. W przypadku elektroodpadów zagrożenie jest jeszcze większe, ponieważ zawarte w nich pierwiastki chemiczne, powodują skażenie gleby i wody. To właśnie z tego względu władze bez ustanku apelują, aby natrafiając na dzikie wysypisko, nie lekceważyć sytuacji i zgłosić to odpowiednim służbom. One podejmą działania prowadzące do ukarania sprawców i bezpiecznego usunięcia opadów.

«
»

Powiązane aktualności